Ugrás a tartalomhoz

  Adatvédelem

  A MBH Bank Csoport minden tagja elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

  Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  Az esetlegesen bekövetkezőadatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett - elsődlegesen a 7*24 órában elérhető Call Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma:

  06 80 350 350

  Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban a MBH Bank Csoport tagnál az alábbicsatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

  • elektronikus levél formájában:

  adatvedelem@mbhbank.hu e-mail címen;

  • személyesen:

  Ügyfélfogadási időben a MBH Bank Csoport bármely, ügyfelek számára nyitva álló helyiségében;

  • telefonon:

  a 7*24 órában elérhető Call Center 06 80 350 350 számán.

  Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;telefon:+36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).