Ugrás a tartalomhoz

  Történetünk

  A Szövetkezeti Hitelintézetek több mint 160 éves magyarországi történetük során mindig a hazai bankrendszer meghatározó szereplői közé tartoztak. Többszöri átalakulás után az ötvenes években jöttek létre a modern takarékszövetkezetek ősei. A szektor életében jelentős változást hozott a rendszerváltás, ugyanis bankpiaci konszolidációval a takarékszövetkezetek megalapították a központi bankjukat, TakarékBank néven (jelenlegi nevén MTB Zrt.), amellyel a cél a piaci pozíció megerősítése és az üzleti tevékenységek központi támogatása volt. 1993-ban létrehozták a Takarékszövetkezeti Integrációt és felállították közös biztonsági alapjukat, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapot (OTIVA). Ezekkel a lépésekkel elkezdődött a takarékok számának csökkenése.

  A 2010-es évek közepére elkerülhetetlenné vált az Integráció megerősítése és a működés egységesítése, amelyhez segítséget nyújtott a 2013-as integrációs törvény megalkotása. A cél a szektor modernizálása, kockázatainak csökkentése és egy hatékony szövetkezeti csoport kialakítása. Ehhez szükséges egy erős központi irányítás (Integráció központi bankja: MTB Zrt.) és ellenőrző szerv (Integrációs Szervezet) felállítása.

  2015. szeptember 23-án az Integrációs Szervezet felvette tagjai sorába az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t, és FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t is, melyek 2018 eleje óta Takarék Jelzálogbank és Takarék Kereskedelmi bank néven folytatják tevékenységüket.

  2016 óta zajlik az SZH-k konszolidációja, 2017 végére 12+3 (kisbank) regionális SZH jött létre. Az integráció első ütemben az új Takarékbank a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Mohácsi Takarék Bank és a Pannon Takarék Bank egyesülésével jött létre, valamint átvette az MTB Zrt.-nek a vállalati és lakossági számlaszerződés-, betét- és hitelállományait is. A második ütemben fennmaradó 11 takarékszövetkezet (3A, Békés, Centrál, Dél, Fókusz, Hungária, Korona, M7, Nyugat, Pátria, Tiszántúli) és a Takarék Kereskedelmi Bank is beleolvadt a Takarékbankba.

  2019. október 31-jével lezárult a jogi egyesülés, a Takarékbank messze legnagyobb hálózattal várja ügyfeleit az egész országban. Modern univerzális bankként magában tömöríti a korábbi takarékokat, így optimálisan ötvözi a takarékszövetkezetek másfél évszázados hagyományait a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal. A szövetkezeti értékek és hagyományok megőrzése érdekében megalapításra került a Takarék Egyesült Szervezetet (TESZ), amely azon részjegy-tulajdonosokat tömöríti, akik saját döntésük alapján nem közvetlenül, hanem a TESZ-en keresztül, közvetetten kívánnak az új Takarékbank Zrt. tagjaivá válni.

  A fúziókkal a Takarék Csoport megszünteti az eddig óriási költségeket okozó átfedéseket, a szervezetek közötti párhuzamosságokat, egységesíti a takarékok eltérő termékpalettáit, a fiókhálózatot, az arculatot, az értékesítési és marketingtevékenységet, a belső szabályozást valamint megkezdi az informatikai rendszerek konszolidációját. Az átalakítások és átszervezések révén jelentősen tudnak csökkeni a működési költségek, 2023-ra mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben 10 százalékos piaci részesedés és évi 30 milliárd forint körüli adózott eredmény fenntartható elérése a cél.

  Az ügyfeleknek számos előnnyel jár a takarékok egyesülése: egységesített, versenyképes termékeket vehetnek igénybe, a bevezetendő közös, modern informatikai rendszer egyszerűsíti és gyorsítja a kiszolgálást. A bank termékei minden csatornán elérhetőkké válnak: hagyományos ügyintézéssel, telefonon és interneten, illetve ezek személyre szabott kombinációjával.

  Az egyesült Takarékbank a közösségek és generációk bankja lesz, amely tipikus élethelyzetekre kínál komplex, innovatív megoldásokat családok, fiatalabb és idősebb nemzedékek, fővárosi és városi lakosok számára egyaránt. Tovább erősíti pozícióit a kkv-k körében és az agráriumban, emellett nyit a fiatalabb és a városi, fővárosi lakosok, vállalkozók felé is. A közösségek bankjaként a helyi közösségek és vállalkozások fejlődését, egymás közti szerveződését, együttműködését, a helyi start-upok piacra lépését segíti elő. Az országban messze a legnagyobb fiókhálózata révén továbbra is biztosítja a fővárosi és vidéki lakosok, vállalkozások és intézmények korszerű pénzügyi termékekkel való ellátását, hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez és a vidék felzárkóztatásához.

  Takarék Csoport evolúciója

  Takarék Csoport számokban - az egyik legnagyobb piaci szereplő

  Prudenciális konszolidált adatok alapján, IFRS, 2020.60.30

  Takarék Csoport: értékeink és jövőképünk

  Az integráció révén megvalósul a legnagyobb hazai fiókhálózattal rendelkező takarékszövetkezeti rendszerben rejlő üzleti potenciál kihasználása. Ennek nyomán egy országosan versenyképes, a teljes magyar lakosság és vállalkozói kör igényeihez is igazodó, korszerű termékeket kínáló bankcsoport jön létre.

  Célunk a modernizáció, üzleti és szervezeti megújulás, valamint a tradíciók és értékek megtartása.

  A Takarék Csoport üzleti és szervezeti megújítása optimálisan ötvözi a takarékszövetkezetek másfél évszázados hagyományait a korszerű, innovatív kereskedelmi banki gyakorlattal. Korszerű termékeket alakítunk ki családoknak és valamennyi generációnak, nyitunk a fiatalok, a fővárosi és városi lakosok felé is. Támogatjuk a helyi fejlesztéseket, elősegítjük a helyi közösségek, ökoszisztémák, értékláncok szerveződését és működését. Ügyfeleink valós igényeire, élethelyzeteire szabott, versenyképes termékeket kínálunk az ország bármely részén. Tovább erősítjük pozícióinkat a KKV-k és az agráriumban dolgozó vállalkozások finanszírozásában. Önálló agrár üzletágat hoztunk létre, amely a hagyományos és dedikált banki termékeken túl komoly szaktanácsadói és edukációs szolgáltatásokat is nyújt a hazai agrár vállalkozások észére, ezáltal segítve a magyar mezőgazdaság korszerűsítését, valamint versenyképességének erősítését.

  Stratégiai együttműködésre lépett a Takarék Csoport, az MKB Bank és Budapest Bank

  Stratégiai együttműködés jött létre a 3 bankcsoport között 2020 májusában, egy közös pénzügyi holdingtársaság (Magyar Bankholding Zrt.) létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásával Az együttműködés pontos formája és ütemterve még vizsgálat alatt áll, várhatóan év végéig kerül kidolgozásra. Az 5 800 Mrd Ft-os együttes mérlegfőösszeg alapján messze az ország második legnagyobb bankcsoportja jöhet létre. Az érintett felek jelenleg továbbra is önállóan működnek, az együttműködés nem befolyásolja meglévő aktivitásaikat.

  Egy mélyebb együttműködés, egy lehetséges részleges vagy teljes egyesülés az ügyfelek és a tulajdonosok érdekeit szolgálja, valamint megfelel a globális trendeknek és az MNB konszolidációs elvárásainak. A bankcsoportok remekül kiegészítenék egymást, ügyfélkör, szolgáltatások és üzleti fókusz tekintetében, valamint jelentős költség- és befektetési szinergiák is realizálhatók lennének (pl. központ, fiókhálózat és IT).

  A Takarék Csoport elsősorban kisvárosi és kistelepülési lakossági, valamint agrár és egyéb KKV ügyfelekkel, és kiterjedt önkorm. kapcsolatokkal rendelkezik. Az MKB elsősorban városi, affluensebb ügyfélkörrel, és domináns privátbanki, nagyvállalati, valamint lízing portfólióval bír. A BB jelentős retail, mikro, kis- és középvállalkozás portfólióval rendelkezik.
  A Takarékbank és az MKB Bank együttesen 2,2 millió ügyfelet szolgál ki országosan, a hazai bankfiókhálózat közel felét működtetik, mérlegfőösszegük megközelíti a 9 700 Mrd Ft-ot, amivel messze az ország második legnagyobb bankcsoportjává válhatnak.

  A három bank tulajdonosai október 30-án megállapodást írtak alá arról, hogy a Magyar Bankholding Zrt.-be apportálják a bankokban lévő tulajdonrészüket. A pénzügyi holding társaság az apport tényleges megtörténtétől kezdve prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint irányítja és levezényli a fúziós folyamatot.

  A bankok egyelőre megőrzik jogi státuszukat, és önálló egységként, külön brandként működnek a későbbi integráció megtörténtéig, ugyanakkor az apport után közvetlenül megkezdik a közös működésből eredő szinergiák kihasználását.

  Az új bankcsoportban a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék az MKB tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB tulajdonosai pedig 37,69 százalék részesedést szereznek az apport megtörténtekor.